Що таке теза і як його правильно використовувати?

Що таке теза? Це слово має грецьке походження. У перекладі на російську мову «thesis» означає думка, наукове положення. Отже, тези – це дуже чітко і коротко сформульовані головні положення наукової роботи, доповіді, повідомлення, статті. Значення таких положень у тому, що весь великий, а іноді і громіздкий матеріал дається у вигляді коротких, послідовних формулювань. По суті справи, тези – це невелика і досить ємна наукова стаття, яка є основою для повідомлення, лекції або доповіді. Зазвичай їх публікують у спеціальних збірниках конференцій. Невеликий обсяг – це те, чим тези відрізняються від інших видів наукових робіт.

Розібравшись, що таке теза, варто взятися за написання основних положень. Робити це треба послідовно, враховуючи ряд корисних рекомендацій.

По-перше, необхідно визначитися, чи це тези до вже готової роботи, або до праці, ще тільки задуманому. Якщо поки ні, тоді доведеться тезисний виклад її суті. Тобто необхідно чітко сформулювати основні положення, пов'язані з науковою проблемою і передбачуваними способами її вирішення.

По-друге, необхідно проаналізувати роботу, розібратися з її структурою. Якщо її ще тільки належить написати, то потрібно її добре продумати, представити і записати назву передбачуваних голів. У тезах обов'язково повинні бути прописані мета, завдання, актуальність роботи, висунута наукова гіпотеза. Необхідно коротко сформулювати основну проблему, вказати об'єкт і суб'єкт наукової розробки. Слід перерахувати застосовувані методи і прийоми, назвати їх переваги, розповісти про принципи, яким відповідає робота, про параметри зробленої вибірки.

По-третє, якщо робота виконана, то в тезах обов'язково зазначаються основні результати проведеного експерименту, а якщо це важливо, то і проміжні. Одним з основних положень є загальний висновок. У ньому вказується, чи досягнута мета роботи і підтвердилася раніше висунута гіпотеза.

Тези – це не просто набір фраз. Між положеннями обов'язково повинна бути присутня логічна зв'язок. Той, хто зрозумів, що таке теза, не буде повторювати в написаних тезах всю свою роботу, а лише розкриє основний її зміст.

Отже, справжні тези повинні складатися з наступних компонентів:

– тема роботи;

– прізвище, ім'я, по батькові автора, його контактні дані;

– короткий вступ, в якому зазначаються ступінь вивченості теми та наявні проблеми, чітко ставиться мета роботи, описуються її завдання, актуальність, об'єкт і суб'єкт дослідження, формулюються методи дослідження і наукова гіпотеза;

– коротка характеристика основних етапів роботи;

– укладення з усіма висновками та результатами;

– список основних використаних джерел (не менше двох);

– якщо є необхідність, включаються в текст і додатки з основними графіками, схемами, малюнками.

Залишається уважно перечитати роботу, щоб переконатися, що знання того, як писати тези, вам у пригоді. У тезах, як і в будь-якій іншій науковій роботі не повинно бути граматичних, стилістичних і пунктуаційних помилок.

Тези зазвичай супроводжують друковані дослідні роботи і присвячені доповіді на конференціях. Їх текст повинен бути відформатований відповідно до вимог, які висувають організатори тієї чи іншої конференції або іншого заходу.

Знаючи, що таке теза, треба розуміти, чим тези відрізняються від виступу. Тези – результат письмовій промови, вони відіграють роль основи усного виступу і є запорукою його успішності.

Використовуйте тези правильно і за призначенням – адже, прочитавши їх, людина складає думку про всю наукової роботи, доповіді або лекції.