Вербальні та невербальні засоби спілкування як показник професіоналізму працівника.

В даний час комунікативні компетенції фахівців різних областей відіграють вирішальну роль у визначенні їх професіоналізму. Вміння ефективно спілкуватися з клієнтами, партнерами по бізнесу, працівниками високо цінується роботодавцями.

Комунікативність як професійна якість включає різні параметри спілкування, в тому числі і вміння використовувати і розуміти вербальні і невербальні засоби спілкування.

Вербальні та невербальні засоби спілкування дають змогу підвищити ефективність ділового спілкування.

До вербальним засобам спілкування відноситься людська мова. Вміле використання лінгвістичних особливостей тієї чи іншої мови, правильне вживання слів і виразів, стилів мови висловлюють освіченість мовця, сприяють досягненню цілей спілкування, формують соціальний статус співрозмовника.

Невербальні засоби спілкування включають пози, жести, міміку, погляди, запахи, становище людини в просторі, організацію міжособистісного простору і т. д.

Роль невербальних засобів у спілкуванні стала вивчатися в психології порівняно недавно, проте популярність цих досліджень сьогодні висока. Багато бізнесмени, політики, керівні працівники на власному досвіді переконалися в необхідності використовувати в діловому спілкуванні невербальні засоби спілкування. Психологія людини така, що він несвідомо доповнює свою мову різними жестами і мімікою, виражає негативні або позитивні настрої через погляди, пози, рухи. «Прочитати» цю мову іноді досить важко, але необхідно.

Фахівцями, що вивчають вербальні і невербальні засоби спілкування, виявлено вирішальна роль невербальних засобів спілкування у передачі інформації: близько 70% інформації сприймається співрозмовником візуально (візуально); звуки і інтонація доносять 38% сенсу переданої інформації, а пози і жести – 55%.

Невербальні засоби спілкування дають змогу побачити і показати точний сенс слів і виразів, а також ставлення співрозмовника до партнера по спілкуванню і до одержуваної (переданої) інформації.

Наприклад, позиція і дистанція між учасниками спілкування говорить про багато що. Розташування лицем до лиця двох співрозмовників (або розміщення по колу декількох партнерів по спілкуванню) створює більш довірчу атмосферу.

Вміння вибирати позу при приватній розмові, на нараді при переговорах теж важливий елемент спілкування. Закритість або відкритість пози людини свідчить про ставлення до співрозмовника, про психологічний стан партнера, про зацікавленість в інформації. Схрещування рук або ніг характеризує закриті пози. Плавна зміна положення тіла, вміння одним рухом підкреслити сказане може зняти напругу в процесі бесіди і досягти бажаного.

Величезне значення в комунікації має використання міміки. В першу чергу співрозмовники намагаються зрозуміти вираз обличчя один одного. Особа людини -- це багатюще джерело інформації, який показує внутрішній стан, настрій, ставлення. Одна і та ж фраза, сказана з різним виразом обличчя, буде мати в кожному випадку зовсім інше (і навіть протилежне значення. Посмішка, зсунуті брови, стиснуті щелепи, відкритий рот, опущені куточки губ співрозмовнику говорять про доброзичливості або агресивності, зацікавленості або ігнорування, прийняття або неприйняття.

Проте очі людини вважаються найбільш інформативними порівняно з іншими невербальними засобами спілкування. Навіть усмішка не може приховати відчуженість, а рукостискання не прикриє страх, які виявлені у погляді співрозмовника. Комунікативні здібності фахівця дозволяють одним тільки поглядом поставити крапку в діловому спілкуванні.

Вміло використовуючи вербальні та невербальні засоби спілкування, професіонал дозволяє ділового спілкування відбутися саме в тому руслі, яке необхідно для ефективного бізнесу.