Напруженість трудового процесу: поняття, класифікація, методика оцінки

Під поняттям напруженості трудового процесу мається на увазі спеціальна характеристика, що відображає вплив на людину. Тут враховується, яке навантаження витримують його органи почуттів і центральна нервова система. Під дані критерії потрапляє і емоційна сфера роботи.

Загальна класифікація показників

Всі вони виражаються в якісному або кількісному прояві. Групи формуються за такими видами навантажень:

1. Розумові.

2. Сенсорні.

3. Нервові.

4. Монотонні.

5. Режимні.

Аналізувати напруженість трудового процесу на кожному робочому ділянці або місці. В основі оцінки лежить вивчення таких факторів, як:

1. Трудова діяльність працівників.

2. Посадові інструкції.

3. Спостереження в рамках хронометражу (фото - та відеоматеріали з робочої зміни).

4. Експертний висновок.

Категорії трудових умов визначаються за всіма показниками напруженості трудового процесу. Всього їх 23. Вони відображаються в керівництві Р 2.2.2006-05.

Таблиці показників

Нижче наведені дані по основним критеріям напруженості трудового процесу.

Інтелектуальна робота.

Позначення в таблиці:

ПД – поправка дій;

ПО – наступні операції;

ДВ – дефіцит часу.

Параметри НТП

1

2

3

4

5

Необхідність у прийнятті рішень

Немає

Немає

Прості задачі

Складні завдання. Шаблонний план.

Творча робота. Одноосібний контроль

Сприйняття сигналів та їх аналіз

Без ПД

Без ПД

ПД + ПО

ПД + ПО + вивчення фактів і параметрів і їх заключний аналіз

Комплексне дослідження всієї роботи

Обробка та рішення

Є

Є

Є + перевірка

Є + перевірка + контроль над виконанням роботи

Ці 3 фактора + розподіл завдання персоналу

План роботи

Індивідуальний

Встановлений графік з потенційною корекцією.

З ДВ

З ДВ і даних з високою відповідальністю за кінцевий результат

Сенсорне вплив.

Тут використовуються такі позначення:

% ДРД– відсоток від тривалості робочого дня;

< - показник менше;

> - більше;

м - метри.

Параметри НТП

1

2

3

4

5

Ретельне спостереження % від ДРД

<25

< 25

26-50

51-75

>75

Щільність сигналів за годину

<75

< 75

76-175

176-300

> 300

Об'єкти синхронного контролю

< 5

<5

6-10

11-25

> 25

Параметр об'єкта вивчення (відстань від очей працівника до об'єкта в 50 см) в мм

> 5

> 5 мм -

5 -1,1

1-0,3

< 0,3

Спостереження (% від ДРД)

100 %

100 %

< 25 %

26-50 %

>50 %

Робота з оптичними апаратами (% ДРД)

<25

<25

26-50

51-75

> 75

Спостереження за моніторами (годин на зміну):

Вид даних: букви і числа

< 2

< 2

<3

<4

>4

Графіка

< 3

< 3

<5

< 6

> 6

Ідентифікація слів і сигналів (у %)

100-90 %. Перешкод немає.

100-90 %. Перешкод немає.

90 -70 %.

70-50 %.

<50 %.

Дистанція чутності мови (м)

>5. Перешкод немає.

>5. Перешкод немає.

3,5

2

< 1,5

Вплив на голосовий механізм (години на тиждень)

< 16

<16

16-20

20 - 25

> 25

Емоційний вплив.

Позначення:

ФК – функціональний якість;

Отв-ть - відповідальність.

Показники НТП

1

2

3

4

5

Рівень отв-ти за результат роботи

Немає

Окремі компоненти завдань.

ФК допоміжних операцій

ФК основних завдань

ФК підсумкової продукції роботи, завдання.

Отв. особи при помилці

Співробітник

Сам співробітник

Бригадир, майстер і т. д.

Весь колектив

Все підприємство.

Ризик для життя

Ризик для життя

Виключено

Імовірний

Отв-ть за безпеку інших осіб

Немає

Виключена

Є

Конфліктні положення (кількість за зміну)

Немає

Немає

1-3

4-8

> 8

Фактори монотонності.

Параметри НТП

1

2

3

4

5

Кількість компонентів

для здійснення простої роботи

>10

>10

9-6

5-3

< 3

Тривалість (у хв)

виконання простої роботи

>1,5

>1,5

1,5 - 0,4

0,4 - 0,01

< 0,01

Активна робота (% від ДРД).

Від 20

20 і >

19-10

9-5

< 5

Пасивне спостереження за техпроцесом ( % від ДРД)

<75

до 75

76-80

81-90

>90

Фактори режимів.

Скорочення:

НФ – нічний формат.

1

2

3

4

5

Тривалість зміни (годинник)

6-7

6-7

8-9

10-12

> 12

Кількість змін

1 без НФ

1 без НФ

2 без НФ

3 + НФ

Нестабільні зміни в НФ

% перерв від ДРД

7 %

7 %

3-7 %

<3 %

Немає пауз

Нюанси по класах

Згідно з методикою оцінки напруженості трудового процесу, наведені показники визначають свої категорії робочих умов.

І незалежно від спеціальності слід враховувати всі ці параметри, а не якісь з них окремо.

Якщо по специфіці роботи один з параметрів не відображений, то йому присвоюється клас 1 – легкий ступінь.

Установка класів при фінальної оцінки напруженості така:

 1. Перший клас – оптимальний. Ставиться, коли мінімум 17 показників відповідають йому, а інші належать до п. 2. При цьому немає параметрів п. 3.
 2. Другий – допустимий. Фіксується при наявності мінімум 6 показників, що відносяться до нього. Інші відповідають п. 1. А 1-5 параметрів – п. 3.
 3. Третій – шкідливий. З ним співвідносяться мінімум 6 показників.

Праця рівня 3.1 трактується, коли до нього належать:

- 6 параметрів, інші – це п. 1 і 2.

- 3-5 показників, 1-3 – це клас 3.2

Праця ступеня 3.2 фіксується при наступному співвідношенні параметрів:

- 6 належать йому;

- більше 6 – клас 3.1;

- 1-5 – категорія ЗЛ, 4-5 відповідають йому.

Якщо значиться понад 6 пунктів 3.2, напруженість трудового процесу трактується на одну сходинку вище. Діяльність визначається, як вкрай складна і небезпечна. Умови для неї є некомфортними і заподіюють шкоду здоров'ю.

До такої можна віднести роботу в шахті. Там є і загроза для життя, і підвищені шуми, і наявність шкідливих речовин в повітрі.

Інтелектуальна робота

Вона передбачає сприйняття і опрацювання значного обсягу інформації, і асимілює операції з її прийому і передачі. Тут інтенсивно працює мислення, пам'ять і увагу, але різко знижується рухлива активність.

Головний фактор розумової роботи – напруженість, що характеризує вплив на ЦНС. Витрати енергії за добу тут лежать в діапазоні 2500 – 3000 ккал. Ці параметри змінюються в залежності від положення, в якому людина працює. Такі зміни відображені нижче:

Позиція

Перевагу від рівня основного обміну (%)

Сидяча

5-10

Стояча

10-25

Вимушена і незручна

40-50

За такої інтенсивної діяльності мозок більше потребує енергії – приблизно на 15-20 % від сукупного обміну, що відбувається в організмі.

Зростання сумарних витрат визначається рівнем психоемоційного напруження. Параметри в процентному співвідношенні змінюються на основі виду роботи, так, наприклад:

 • якщо працівник читає вголос у сидячому положенні, витрати енергії зростають на 48 %;
 • якщо веде лекції – на 90 %;
 • займається операторською роботою на ЕОМ – на 90-100 %.

Тут враховується і схильність мозку до інерції. Тому і після завершення праці розумові операції тривають. В результаті виникає ще більше стомлення і виснаження ЦНС, якщо порівнювати розумову і фізичну працю.

При інтелектуальній діяльності утворюється нервова напруга, що залежить від рівня, відповідальності та ризику роботи. Якщо для її здійснення використовується індивідуальний план, то навантаження виходить мінімальної.

Побічні дії розумових операцій

При психоемоційному напруженні утворюється тахікардія, підвищується кров'яний тиск, змінюється ЕКГ і збільшується потреба в кисні. Для грамотного проведення інтелектуальної роботи потрібно входити в неї систематично з дотриманням ритму.

Інтелектуально-емоційне навантаження супроводжується потужним скороченням рухової активності. Це фактор називається гіпокінезією. Його наслідками є:

 • погіршення роботи серця;
 • пригнічення психіки (якщо навантаження тривала);
 • погіршення уваги і пам'яті.

Сенсорна діяльність

Це робота, що припускає ретельне спостереження (обчислюється в % від тимчасового інтервалу всієї зміни). І чим вище цей показник, тим більше напруженість трудового процесу. Весь час зміни розглядається як 100 %.

Тут також аналізується щільність імпульсів, що виражаються в потоках звуку і світла, і повідомлень за одну робочу годину. Чим їх більше, тим серйозніше інформаційний вплив.

Враховуються і об'єкти синхронного спостереження. Чим їх більше, тим напруженіше робота. Співробітник повинен одночасно розподіляти обсяг уваги на 4-8 відокремлених об'єктах. Це мінімальні вимоги, яким повинен відповідати працівник в даній сфері.

І зорова система навантажується сильніше при наступних умовах:

 • Чим менше параметр об'єкта і більше інтервал спостереження. Особливо це стосується діяльності з мікроскопами, лупами та іншими оптичними виробами.
 • Чим триваліший погляд зосереджується на моніторі відеотермінала.

У цій роботі навантажується і слуховий апарат. Виконавець працює в умовах підвищених дБ. В такому шумі він зобов'язаний сприймати мовні та інші звукові сигнали.

Вплив на голосовий механізм знаходиться в залежності від тривалості мовних навантажень (розрахунок годин в тиждень). Без відпочинку в цій діяльності голос перенапружується і можуть утворитися супутні патології, наприклад, ларингіт.

Емоційні фактори

Тут фігурують наступні пункти:

 1. Ступінь відповідальності за результат власної діяльності і наслідки помилки. Вона позначає, наскільки працівник здатний впливати на плоди своїх трудових операцій при різноманітних умовах за ступенем складності. Чим вище рівень, тим серйозніше емоційне навантаження. Цей критерій аналізує відповідальність співробітника за якість компонентів завдань усіх робіт чи кінцевої продукції.
 2. Рівень загрози для свого життя. На робочому ділянці вивчається наявність факторів, які становлять небезпеку для життя персоналу і виявляється потенційний діапазон їх дії. Даний показник визначає ті зони, де є пряма загроза. Це особливо актуально при роботі в шахті, на кар'єрі і т. п.
 3. Несення прямого обов'язку по гарантії безпеки для інших персон. Її визначає посадова інструкція.
 4. Конфліктні положення за зміну. Цей фактор притаманний роботі в поліції, армії, педагогічної діяльності і т. д. З-за нього значно зростає навантаження і такі ситуації оцінюються кількісно на базисі хронометражного спостереження.
 5. Число складових (прийомів), за рахунок яких здійснюється просте завдання.
 6. Тривалість п. 5. Чим їх менше і коротше їх інтервал, тим значніше монотонність навантажень. Це особливо актуально для конвеєрних виробництв. Операції характеризуються, як монотонні з-за свого одноманітності і низькою інформативністю.
 7. Тривалість активних операцій (% від всього часу зміни). Чим вона менша і більше період спостереження за такою роботою, тим монотоннее навантаження.

Фактори режимів

Саме число змін і темп роботи не впливають не фактичну тривалість трудового дня. Її стандарти такі:

 • 6-8 год (приклад - працівники телеграфу);
 • до 12 ч (голови заводів, фабрик);
 • мінімум 12 год. (медики, поліцейські тощо).

Чим вище тривалість праці, тим більше сукупна навантаження.

Порядок змінності трактує внутрішньовиробничих документація.

Також до питань режимів відносяться регламентовані перерви і їх тривалість. Вони також відображені в офіційних документах організації.

Недостатній час для них або їх відсутність тільки посилює трудову напруженість. Причина: немає короткочасної оборони від впливу робочого процесу.

Характеристики у виробничому середовищі

Тут тяжкість робочого процесу відображається в таких величинах:

 1. Вплив у плані фізіології і динаміки.
 2. Число стереотипних маніпуляцій.
 3. Статистична навантаження.
 4. Робоче положення.
 5. Нахили корпусу.
 6. Рух у просторі.

Вплив у плані фізіології і динаміки

Одиниці розрахунку – зовнішня механічна діяльність за одну зміну – кг/м.

При даній величині з урахуванням дистанції дислокації вантажів визначається, до якої категорії трудових умов належить ця робота.

Маса передвигаемой і жене тяжкості вимірюється ручним способом. Для цього застосовуються товарні ваги. Даний показник також визначається за супутньої документації.

Стереотипні маніпуляції

Вони обчислюються в сукупності за зміну. Враховуються обидві руки. Дані руху можуть бути:

 • локальними: здійснюються пальцями і м'язами кистей, за хвилину відбувається від 60 до 250 рухів;
 • регіональними: реалізуються м'язами рук і плечей, темп – більш спокійний.

Інтервал роботи виявляється двома способами:

 1. Хронометражні спостереження.
 2. Фотографії робочого дня.

Статичне навантаження

Ця величина обчислюється за зміну. Враховується утримання вантажу і докладання зусиль. Вимірюється в кг/с.

Фіксуються вантажем може бути оброблюваний інструмент або предмет.

Додатком зусилля є управління рукоятями або штурвалами. Для його розрахунку необхідно перемножити два показники: масу вантажу і тривалість його утримання.

Положення в процесі роботи

Його характер виявляється візуально. Також воно має такі різновиди:

 1. Вільний. Це зручні сидячі позиції. Вони дозволяють змінювати робоче положення всього тіла або його частин, спертися на спинку сидіння.
 2. Незручне. Це положення, при якому тулуб значно нахиляється або повертається. При цьому руки піднімаються вище лінії плечей, а ноги розміщуються вкрай некомфортно.
 3. Фіксоване. Не дає міняти взаємну позу різних частин тіла по відношенню один до одного. Найчастіше це відбувається в роботі з оптичними збільшувальними апаратами.
 4. Вимушене. Це лежачі позиції, сидячі навпочіпки, на колінах і т. д.

Нахили корпусу

Цей показник також обчислюється за один трудовий день. Для отримання результату 2-4 рази за робочий час безпосередньо підраховують їх кількість за певний проміжок – зазвичай, 15-20 хвилин. Після чого виявляються нахили за сукупний час роботи. Альтернативний розрахунок зводиться до виявлення їх кількості за єдину дію і множення на кількість дій за робочий день.

Пересування у просторі

Дана величина трактує переходи, які залежать від технічного процесу і відбуваються протягом зміни. Вони можуть бути горизонтальними або вертикальними.

Найпростіша методика обчислення даного показника пов'язана із застосуванням крокоміра. Це прилад визначає кроки за зміну. Їх число множиться на їх довжину. Отриманий результат виражається в км.